Koperty

Formaty

oferujemy druk na własnych kopertach  w formatach DL (220×110 mm) oraz C5 (229×162 mm). Są to standardowe białe koperty z paskiem samoklejącym.


Zadruk

jednostronny, kolorowy, czarno-biały. Możliwość druku adresów oraz dowolnego elementu graficznego (logotyp, zdjęcie)

Przygotowanie pliku do druku

preferowany plik PDF bez znaczników cięcia. Należy zwrócić uwagę, aby elementy graficzne nie znajdowały się zbyt blisko krawędzi. Sugerowany odstęp od krawędzi wynosi 5 mm.


Zamówienie

skorzystaj z naszego formularza do zamawiania pracy!